Vårt Mål

Löpande revision av din digitala närvaro

 

Vår mål är att vara din digitala revisor. Du lär dig av oss, vi skapar processer och erbjuder smarta verktyg och hjälpmedel så att du kan växa med din uppgift online och nå era mål.Vi är ett stöd och en funktion till att göra din interna organisation mer kompetent och bättre in-house. Vi reviderar och du optimerar. 

Allt sker i samförstånd med vilka resurser du har eller kommer att vilja rekrytera. Vi tar vid och anpassar vårt uppdrag efter din storlek, din ambition och din potential.

Vi tror på att din digitala effekt ska utvärderas och förädlas varje dag och det gör den bäst internt hos er. Vi vill därför integrera våra erfarenheter och processer för att ni ska skapa bättre digital utväxling. Det kan innebära att vi till en början gör vissa moment åt er, men att vi har en plan som är fokuserad på att ni ska kunna ta över enklare moment i den takt och omfattning er organisation kan ta emot momenten.

 

Exempel på vanliga uppdrag som vi ofta stöttar våra kunder med:

 

Lågt hängande frukt blir först plockad och vi utgår ifrån vilka områden du behöver spendera mest tid och energi för att nå maximal effekt.

Kontakta oss för att ta reda på om vi kan hjälpa dig att revidera din digitala synlighet och effekt:

mail to:  sara @ search – integration.com