Datakvalitet

Litar du på din Google Analytics implementering?

När andra konsulter börjar med det visuella dashboard-arbetet, börjar vi med att säkra att vi faktiskt studerar solid data. 

För att skapa relevans och säkerhet i din analys och dina insikter så måste du säkerställa att din data faktiskt stämmer. Utfallet av din analys och dina slutsatser är beroende av att du har bra grund att stå på. 

9 av 10 Google Analytics implementeringar vi studerar, har så pass felaktig kod att vi dessvärre inte kan börja analysera och dra ut värdefulla insikter. 

Att säkerställa data kan upplevas självklart, men den är oftast lite negligerad eller tagen för given. De flesta förlitar sig på att allt stämmer  utan att säkra leveransen.

Enkla frågor så som “Hur många besök en webbplats har?” eller om vi har besök ifrån Google eller andra källor, är ofta korrekt, men dem mer intressanta frågeställningarna som rör beteende och hur många potentiella kunder som leds ner till köpknappen eller en intresseanmälan, har ofta felaktigt implementerad kod och behöver åtgärdas.

Ju längre ner i analysen vi kommer, desto mindre är mängden data och risken ökar för att vi får en snedvriden bild av beteendet. Procentuella tal kan slå oerhört mycket på små data samplings-mängder och volymer och indikerar då felaktiga insikter.

score-card

Vi arbetar i följande steg: 

A) Scannar din webbplats för eventuella data-felaktigheter.

B) Verifierar och segmenterar datan så att den kan analyseras.

C) Löpande datakvalitets-analyser i scorecards, där vi flaggar när något går fel och försäkrar därmed din data.

Du är i trygga kvalificerade händer.

Läs mer om våra tjänster:

Google Analytics Services >